Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. poszukuje laboranta do pracy w Laboratorium Spółki.

 

Opis stanowiska pracy:

  • Pobieranie i analiza próbek wody do picia i próbek środowiskowych (woda powierzchniowa, ścieki),
  • Wykonywanie badań mikrobiologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych zgodnie z planem badań i kontroli oraz z normami przedmiotowymi,
  • Przygotowanie pożywek, szkła i sprzętu laboratoryjnego zgodnie z normami przedmiotowymi, instrukcjami producenta, 
  • Raportowanie wyników analiz i kontroli oraz zgłaszanie problemów jakościowych,
  • Praca z dokumentami normatywnymi, dyrektywami( m.in. norma ISO 17025)

 

Wymagania:

  • Wykształcenie min. średnie kierunkowe: mikrobiologia, chemia, ochrona środowiska,
  • Znajomość obsługi programów MS OFFICE

 

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać w sekretariacie Spółki SEWIK.