Cennik

Cennik za dostawę wody i odprowadzanie ścieków obowiązujący od 01.05.2015.

W oparciu o art.24 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2015 poz. 139 t.j)
SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o. w Zakopanem ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego oczyszczania ścieków dla odbiorców korzystających z usług Spółki :

1. Cena netto za 1 m3 wody 2,31 zł
2. Cena netto za 1 m3 odprowadzanych ścieków 6,36 zł
3. Opłaty stałe - abonamentowe miesięczne na punkt poboru wynoszą:  
 
zakres usług/ sposób rozliczania Woda i ścieki Woda ścieki
wodomierz główny 11,94 zł 5,67 zł 6,27 zł
wodomierz lokalowy 6,09 zł 3,20 zł 2,89 zł
ryczałt 8,60 zł 3,92 zł 4,68zł
 
  Do powyższych cen doliczany jest podatek VAT w wysokości 8%  

Taryfy ustalono na okres od 1 maja 2015 r do 30 kwietnia 2016 r.Cennik za dostawę wody i odprowadzanie ścieków obowiązujący od 01.05.2014.

W oparciu o art.24 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 123 poz. 858 z 2006r)
SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o. w Zakopanem ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego oczyszczania ścieków dla odbiorców korzystających z usług Spółki :

1. Cena netto za 1 m3 wody 2,21 zł
2. Cena netto za 1 m3 odprowadzanych ścieków 6,18 zł
3. Opłaty stałe - abonamentowe miesięczne na punkt poboru wynoszą:  
 
zakres usług/ sposób rozliczania Woda i ścieki Woda ścieki
wodomierz główny 11,55 zł 5,43 zł 6,12 zł
wodomierz lokalowy 5,81 zł 3,04 zł 2,77 zł
ryczałt 8,35 zł 3,76 zł 4,59 zł
 
  Do powyższych cen doliczany jest podatek VAT w wysokości 8%  

Taryfy ustalono na okres od 1 maja 2013 r do 30 kwietnia 2015 r.

Podaj stan wodomierza


Certyfikowane laboratorium


BIP


IGWP


Czysty Biznes
Copyright 2001-2015 SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

© realizacja Marcin Rafacz