Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 5628

Spółka Sewik z przyjemnością informuje, że w dniu 31 grudnia 2015 roku zakończyła realizację projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane” współfinansowanego w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I. Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 

 

Całkowity koszt realizacji projektu zamknął się kwotą 31 322 439,91 PLN, z czego wartość dofinansowania z Unii Europejskiej wyniosła 16 818 427,49 PLN. 

 

W ramach projektu zrealizowano dziewięć zadań inwestycyjnych w tym:

 

Zrealizowane inwestycje wpłynęły na poprawę jakości i efektywności pracy zakopiańskich oczyszczalni ścieków oraz na komfort życia osób mieszkających w ich pobliżu. 

 

W celu dalszego rozwoju Spółka ciągle realizuje nowe zadania. W planie inwestycyjnym Spółki na rok 2016 znalazło się łącznie ponad 50 pozycji z czego część dotyczy opracowywania dokumentacji projektowej inwestycji, a część ich  realizacji. 

W szczególności na liście zadań znalazły się takie pozycje, jak: 

Wszystkie zaplanowane zadania mają na celu rozbudowę oraz poprawę infrastruktury na terenie Miasta Zakopane i Gminy Kościelisko.