internetowe Biuro Obsługi Klienta

Korzystaj z nowej formy kontaktu !

Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

Przetargi

Naszych stałych kontrahentów oraz firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi ogłaszanych przez naszą Spółkę przetargów:

Zamówienie poniżej 30 tys. euro, zgodnie z procedurą zakupową spółki SEWiK PQE/P/2

Zamawiający:

SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 35c, 34-500 Zakopane
tel. 018 20 24 475

1. Przedmiot zamówienia:

"Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Bulwary Słowackiego 33 w Zakopanem.”