internetowe Biuro Obsługi Klienta

Korzystaj z nowej formy kontaktu !

Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

Przetargi

Naszych stałych kontrahentów oraz firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi ogłaszanych przez naszą Spółkę przetargów:

SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w oparciu o zapisy Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych SEWiK , informuje o zamiarze zawarcia umowy na dostawę kompletnego systemu zdalnego odczytu wodomierzy i gromadzenia danych w chmurze.

 Spółka SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa informuje, że w dniu 10 listopada 2020 roku zawarła umowę na dostawę systemu zdalnego odczytu wodomierzy i gromadzenia danych w chmurze z ITRON Polska Sp. z o.o. (30-702 Krakow, ul. T. Romanowicza 6).